Mate Oblica Lovrić

uzgajivačnica Herceg-Bos-Tor

moji psi:

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   otac   majka 
BHR 10 Bos slika mužjak više od trećine tijela 20.10.2001. 1 Roki Ada
HR 11720 Ulix All-Petrina's slika mužjak 04.12.2017. Lange Nicole Boss-Tor

moj uzgoj:

30.01.2020. HERCEG-BOS-TOR
otac: BHR 1773 mužjak CH-BIH Bil slika
majka: BHR 2432 ženka Rea slika
BHR 12593 mužjak Taurus Herceg-Bos-Tor slika
BHR 12594 mužjak Tenk Herceg-Bos-Tor slika
BHR 12592 mužjak plašt Terex Herceg-Bos-Tor slika
BHR 12591 mužjak Titan Herceg-Bos-Tor slika

moje fotografije:

slika slika

natrag povratak