Jadranko Mišić

uzgajivačnica Tornjaci - Mišić

moji psi:

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   otac   majka 
HUR 41830 Rea slika ženka plašt 16.03.2006. D Brundo Šara
HUR 41627 Chiquita Ljupkovi tornjaci slika ženka više od trećine tijela 16.07.2006. 4 C Kon Zagrebačk... Tapsi Ljupkov...
HR 10329 CH-HR Artur Ljupkovi tornjaci slika mužjak više od trećine tijela 22.08.2008. 5 A Stam III od H... Sanja Ljupkov...
HUR 42089 (BHRB 32949) Astra slika ženka više od trećine tijela 18.10.2010. 2 A Golan Sabaka
HR 11156 (BHRB 33719) Apolon slika mužjak 12.10.2013. A Amor Bela
HR 11490 (BHRB 33822) Biga slika ženka manje od trećine tijela 05.05.2014. 1 A Amor Sarabi
HR 11268 Mell Tornjaci Mišić slika mužjak 25.01.2015. 1 A Artur Ljupkov... Astra
HR 11271 Mely Tornjaci Mišić slika ženka 25.01.2015. 1 A Artur Ljupkov... Astra
HR 11544 CHM-HR Hajduk Tornjaci-Mišić slika mužjak manje od trećine tijela 01.09.2016. A Sandi Ljupkov... Mely Tornjaci...
HR 11780 Otto Tornjaci-Mišić mužjak 02.06.2018. Mell Tornjaci... Biga
HR 11784 Otta Tornjaci-Mišić ženka 02.06.2018. Mell Tornjaci... Biga

moj uzgoj:

02.06.2018. TORNJACI - MIŠIĆ
otac: HR 11268 mužjak Mell Tornjaci Mišić slika
majka: HR 11490 (BHRB 33822) ženka manje od trećine tijela Biga slika
HR 11780 mužjak Otto Tornjaci-Mišić
HR 11784 ženka Otta Tornjaci-Mišić

01.09.2016. TORNJACI - MIŠIĆ
otac: HR 10895 mužjak manje od trećine tijela CH-HR Sandi Ljupkovi tornjaci slika
majka: HR 11271 ženka Mely Tornjaci Mišić slika
HR 11544 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR Hajduk Tornjaci-Mišić slika
HR 11545 mužjak Hulk Tornjaci-Mišić
HR 11546 mužjak Hari Tornjaci-Mišić
HR 11547 mužjak Hugo Tornjaci-Mišić
HR 11548 ženka Hope Tornjaci-Mišić

25.01.2015. TORNJACI - MIŠIĆ
otac: HR 10329 mužjak više od trećine tijela CH-HR Artur Ljupkovi tornjaci slika
majka: HUR 42089 (BHRB 32949) ženka više od trećine tijela Astra slika
HR 11268 mužjak Mell Tornjaci Mišić slika
HR 11269 mužjak Marx Tornjaci Mišić
HR 11271 ženka Mely Tornjaci Mišić slika

24.09.2013. TORNJACI - MIŠIĆ
otac: HR 10329 mužjak više od trećine tijela CH-HR Artur Ljupkovi tornjaci slika
majka: HUR 41627 ženka više od trećine tijela Chiquita Ljupkovi tornjaci slika
HR 11054 mužjak Dock Tornjaci Mišić
HR 11055 mužjak Dax Tornjaci Mišić
HR 11056 ženka Dita Tornjaci Mišić
HR 11057 ženka Dona Tornjaci Mišić
HR 11058 ženka manje od trećine tijela Dora Tornjaci Mišić slika

09.08.2011. TORNJACI - MIŠIĆ
otac: HR 10329 mužjak više od trećine tijela CH-HR Artur Ljupkovi tornjaci slika
majka: HUR 41627 ženka više od trećine tijela Chiquita Ljupkovi tornjaci slika
HR 10795 mužjak Rambo Tornjaci-Mišić
HR 10796 mužjak Roky Tornjaci-Mišić
HR 10797 mužjak Roko Tornjaci-Mišić
HR 10798 ženka Rudy Tornjaci-Mišić slika
HR 10799 ženka Rea Tornjaci-Mišić slika
HR 10800 ženka Rina Tornjaci-Mišić slika
HR 10801 ženka Rona Tornjaci-Mišić
HR 10802 ženka Rosa Tornjaci-Mišić
HR 10803 ženka Reny Tornjaci-Mišić

11.02.2010. TORNJACI - MIŠIĆ
otac: HR 10329 mužjak više od trećine tijela CH-HR Artur Ljupkovi tornjaci slika
majka: HUR 41627 ženka više od trećine tijela Chiquita Ljupkovi tornjaci slika
HR 10562 mužjak Laky Tornjaci-Mišić
HR 10563 mužjak Lord Tornjaci-Mišić
HR 10564 ženka Lara Tornjaci-Mišić

24.10.2008. TORNJACI - MIŠIĆ
otac: HUR 41804 mužjak manje od trećine tijela CH-HR Vil Ljupkovi tornjaci slika
majka: HUR 41627 ženka više od trećine tijela Chiquita Ljupkovi tornjaci slika
HR 10379 mužjak Tajson Tornjaci-Mišić slika
HR 10380 mužjak Tex Tornjaci-Mišić slika
HR 10381 mužjak Tar Tornjaci-Mišić slika
HR 10382 ženka Tara Tornjaci-Mišić slika

moje fotografije:

slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika

natrag povratak