Niko Anđić

moji psi:

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   otac   majka 
HUR 40339 Astra ženka 10.07.1998. 6
BHUR 21381 Astra ženka 26.12.2002. Miki Diva-Bubi
BHR 20928 Rea ženka 10.07.2003. Bleki Dunja

moj uzgoj:

09.05.2006.
otac: HUR 40130 mužjak CH-HR Bleki
majka: HUR 40339 ženka Astra
HUR 41683 mužjak Šarov slika

10.07.2003.
otac: HUR 40130 mužjak CH-HR Bleki
majka: HUR 40921 (BHUR 20923) ženka Dunja
BHR 20924 mužjak Rex
BHR 20925 mužjak Riki
BHR 20926 mužjak Rio
BHUR 20927 mužjak Ron
BHR 20928 ženka Rea
BHR 20929 ženka Rina

20.06.2002.
otac: HUR 40130 mužjak CH-HR Bleki
majka: HUR 40339 ženka Astra
BHUR 20795 mužjak Ićo
BHUR 20794 mužjak Iko
BHUR 20792 mužjak Ini
BHUR 20793 mužjak Inter
BHUR 20799 ženka Ifa
BHUR 20796 ženka Ina
BHUR 20800 ženka Inta
BHUR 20798 ženka Ita
HUR 41019 (BHR 20791) mužjak manje od trećine tijela Iks
HUR 41354 (BHR 20797) ženka više od trećine tijela Ika slika

30.05.2001.
otac: HUR 40130 mužjak CH-HR Bleki
majka: HUR 40339 ženka Astra
HUR 41018 mužjak Cezar

06.05.2000.
otac: HUR 40130 mužjak CH-HR Bleki
majka: HUR 40339 ženka Astra
HUR 40575 mužjak Ben
HUR 40576 mužjak Bil
HUR 40577 mužjak Boni
HUR 40578 mužjak Boki
HUR 40579 ženka Bela
HUR 40580 ženka Bisa
HUR 40581 ženka Bona
HUR 40582 ženka Bera

02.10.1999.
otac: HUR 40130 mužjak CH-HR Bleki
majka: HUR 40339 ženka Astra
HUR 40499 mužjak Astor
HUR 40500 mužjak Amor
HUR 40501 mužjak Alt
HUR 40502 mužjak Alli
HUR 40503 ženka Arma
HUR 40504 ženka Asta
HUR 40505 ženka Alfa

natrag povratak