Stanislav Marunica

moji psi:

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   otac   majka 
JUR 20146 (RM 23) Brnja-Lasa ženka plašt 10.06.1984. 5 Brnjo Lajka

moj uzgoj:

13.09.1989.
otac: JUR 20145 (RM 7) mužjak Aron-Fido
majka: JUR 20146 (RM 23) ženka plašt Brnja-Lasa
RM 160 mužjak Ron
RM 163 ženka Rina
RM 161 ženka Rona
RM 162 ženka Ronka
JUR 20233 (RM 164) ženka Rega

09.08.1987.
otac: JUR 20145 (RM 7) mužjak Aron-Fido
majka: JUR 20146 (RM 23) ženka plašt Brnja-Lasa
RM 59 mužjak Bari
RM 60 mužjak Beki
RM 62 ženka Bira
RM 64 ženka Bula
JUR 20173 (RM 63) ženka Bena
JUR 20181 (RM 61) ženka plašt Bara (Endži) slika

23.10.1986.
otac: JUR 20145 (RM 7) mužjak Aron-Fido
majka: JUR 20146 (RM 23) ženka plašt Brnja-Lasa
JUR 20190 mužjak Celis-Šargo

26.07.1985.
otac: JUR 20145 (RM 7) mužjak Aron-Fido
majka: JUR 20146 (RM 23) ženka plašt Brnja-Lasa
RM 30 mužjak Aci
RM 27 mužjak Aki
RM 28 mužjak Ali
RM 29 mužjak Aši
RM 31 ženka Aba
RM 32 ženka Ada

natrag povratak