Tomo Raič

moji psi:

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   otac   majka 
BHUR 21071 Bili slika mužjak manje od trećine tijela 15.06.1998. 1 Šarov (Štampalov)
HUR 40227 Cezar slika mužjak više od trećine tijela 31.08.1998. 1 A Bingo Zagreba... Rina
HUR 40491 Ada slika ženka 24.09.1999. 2 Pisvir Aca-Meda
HUR 40679 Arca Hrvatsko blago slika ženka više od trećine tijela 01.12.2000. 3 A Bobi Ciba Makarska
HUR 40740 Bonna Hrvatsko Blago slika ženka plašt 27.03.2001. 5 Bobi Lesa
BHR 7 Bucka ženka 20.09.2001. 1 Tarzan od Tom... Lola
BHRB 0000345 Čala slika ženka više od trećine tijela 01.06.2002. 7 A Ken King-Tor ... Gara
BHR 21374 Bina slika ženka manje od trećine tijela 19.12.2002. Bilov od Salkića Arna-Brunda
BHR 154 Buco slika mužjak manje od trećine tijela 26.02.2003. Šaro Lola
BHR 171 CH-BIH Tina od fra Petra slika ženka više od trećine tijela 01.03.2003. 4 B Šaro Cura
BHRB 0000382 Tina slika ženka manje od trećine tijela 16.08.2003. 4 Čala
BHRB 0000346 Linda slika ženka više od trećine tijela 01.01.2004. 1
BHRB 0000481 Mona slika ženka plašt 18.03.2004. 1 Lino Miki
BHRB 351 Lana slika ženka 05.05.2004. 2 Medo Bucka
BHRB 0000394 Zana slika ženka više od trećine tijela 18.02.2005. 7 A Roni Čala
BHRB 0000442 Lenia slika ženka 17.10.2006. 2 Bos Bira
BHRB 0000482 Lenox-Louis slika mužjak 17.10.2006. 2 Bos Bira
BHR 892 Rega slika ženka više od trećine tijela 01.06.2007. 2 Sokol Alpa
BHR 960 Kosa slika ženka manje od trećine tijela 19.08.2007. Bili Tina od fra Petra
BHRB 31768 Beta slika ženka manje od trećine tijela 04.09.2007. Šaro Tina
BHRB 23002 Aci slika mužjak manje od trećine tijela 16.09.2007. Hadi Mikica
BHR 736 Calma slika ženka više od trećine tijela 20.10.2007. Cezar Zana
BHR 737 Calumnia slika ženka više od trećine tijela 20.10.2007. Cezar Zana
BHR 735 Culpa slika ženka više od trećine tijela 20.10.2007. 2 A Cezar Zana
BHR 757 Umbra slika ženka 19.03.2008. Medo Lenia
BHUR 784 Boba slika ženka manje od trećine tijela 21.05.2008. Sokol Tora
BHUR 817 Rana slika ženka plašt 18.07.2008. Grivo Amba
BHR 837 Latria slika ženka manje od trećine tijela 12.09.2008. 3 Faraon Zana
DK 12966/2009 Tertzo's Dirty Diana slika ženka plašt 15.06.2009. 1 Bolero Rika Tornjaci
BHRB 33022 Soko slika mužjak 15.08.2009. 1 Roni Dona
HUR 41917 Diablo-Zorro Boss-Tor slika mužjak 01.12.2009. Schulz Gina
HR 10547 Nola Boss-Tor slika ženka 06.12.2009. Gord Zagrebač... Vita
BHR 1046 Rajna - Azra ženka 27.05.2010. 1 Boni Zana
BHR 1045 Rita ženka 27.05.2010. 2 B Boni Zana
BHR 1219 Šimelda ženka 06.05.2011. 3 Šaro Zana
HR 11133 Magna Dalmatinski vrisak slika ženka 24.03.2014. A Boy Šara
BHR 1949 Svilaja ženka 25.03.2014. Barun Arijadna
HR 11149 Sfera Dalmatinski vrisak slika ženka 08.04.2014. Teran Vala Li... Nelly Boss-Tor
HR 11441 Lika Dalmatinski vrisak slika ženka 28.11.2015. Luso Nelly Boss-Tor
HR 11724 Tally ženka 12.02.2016. 1 A Bul Šimelda
HR 11489 Šinka Dalmatinski vrisak slika ženka 10.05.2016. Luso Šara
BHR 2258 Luna ženka 16.04.2017. 1 Šarov Ljupkov... Šimelda
BHRB 0000344 Dona-Linda slika ženka 1
neupisana Šara slika ženka manje od trećine tijela 1

moj uzgoj:

22.06.2018.
otac: BHR 1192 mužjak više od trećine tijela CH-BIH Bigo slika
majka: BHR 2258 ženka Luna
BHR 2448 ženka manje od trećine tijela Ganga slika

05.07.2017.
otac: HR 10996 mužjak Šarov Ljupkovi tornjaci
majka: HR 11724 ženka Tally
BHR 2284 mužjak Vitar
BHR 2290 ženka Vatra

16.04.2017.
otac: HR 10996 mužjak Šarov Ljupkovi tornjaci
majka: BHR 1219 ženka Šimelda
BHR 2258 ženka Luna
HR 11704 mužjak JCH-HR, JCH-HU Luzan

12.02.2016.
otac: BHR 1774 mužjak Bul
majka: BHR 1219 ženka Šimelda
HR 11458 (BHR 2135 TOR) mužjak JCH-HR, JCH-SLO, JCH-BIH, CH-HR, CH-FI, CH-PL, CH-EST Tops slika
HR 11724 ženka Tally

31.03.2015.
otac: BHR 0000626 mužjak Grivo
majka: BHR 1219 ženka Šimelda
BHR 2049 mužjak Uve
BHR2051 ženka CH-BIH Ursa
BHR 2050 ženka više od trećine tijela JCH-HR, JCH-SLO, JCH-MN Utaja slika

20.05.2014.
otac: BHR 733 mužjak više od trećine tijela Certus slika
majka: BHR 1197 ženka Lota slika
BHR 1936 mužjak Zigi
BHR 1941 ženka Zuma

20.02.2014.
otac: BHR 1309 mužjak Roni - Ginge
majka: HUR 41635 ženka više od trećine tijela Tea slika
BHR 1910 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR,CHM-SLO,CHM-BiH,CHM FBiH,CHM RS,CH-BiH Lange slika
BHR 1911 mužjak Limač slika

12.08.2013.
otac: BHR 965 mužjak manje od trećine tijela Kuki - Car slika
majka: BHR 1046 ženka Rajna - Azra
BHR 1863 ženka Stella
BHR 1864 ženka Sunčica

20.12.2012.
otac: BHR 1192 mužjak više od trećine tijela CH-BIH Bigo slika
majka: HR 10546 ženka manje od trećine tijela CH-BiH, CH-HR Nelly Boss-Tor slika
BHR 1735 ženka Bila
HR 11094 (BHR 1731) mužjak više od trećine tijela Bojovnik slika

08.06.2012.
otac: BHR 976 mužjak Kalispel
majka: DK 12966/2009 ženka plašt Tertzo's Dirty Diana slika
BHR 1361 ženka Arijadna

06.06.2012.
otac: BHR 1135 mužjak manje od trećine tijela Bigo slika
majka: BHRB 0000394 ženka više od trećine tijela Zana slika
HUR 42074 (BHR 1356) mužjak više od trećine tijela Luso slika

08.04.2012.
otac: BHR 671 mužjak više od trećine tijela Dingo slika
majka: BHR 892 ženka više od trećine tijela Rega slika
BHR 1306 ženka Zumba slika

20.10.2011.
otac: BHRB 0000482 mužjak Lenox-Louis slika
majka: BHR 1045 ženka Rita
HR 11092 (BHR 1246) ženka više od trećine tijela Nuša slika

07.10.2011.
otac: BHR 1055 mužjak manje od trećine tijela Šute slika
majka: BHR 1048 ženka manje od trećine tijela Randa slika
BHR 1235 mužjak Šomi
BHR 1236 mužjak Šoni
BHR 1234 mužjak Šunje
BHR 1233 mužjak Šute
BHR 1241 ženka Šela
BHR 1239 ženka Šimelda slika
BHR 1237 ženka Šina
HR 11002 (BHR 1240) ženka manje od trećine tijela CH-HR Šila slika
HR 11090 (BHR 1238) ženka manje od trećine tijela CH-HR Šiva slika

06.05.2011.
otac: BHR 931 mužjak manje od trećine tijela Šaro slika
majka: BHRB 0000394 ženka više od trećine tijela Zana slika
BHR 1219 ženka Šimelda
HUR 42793 (BHR 1218) ženka Šindra slika

01.01.2011.
otac: BHRB 0000570 mužjak Šaro
majka: BHR 837 ženka manje od trećine tijela Latria slika
BHR 1135 mužjak manje od trećine tijela Bigo slika

07.06.2010.
otac: BHRB 0000549 mužjak Jokaš
majka: BHR 837 ženka manje od trećine tijela Latria slika
BHR 1057 mužjak Šesan slika
BHR 1058 mužjak Šijun-Sokol
BHR 1055 mužjak manje od trećine tijela Šute slika

27.05.2010.
otac: BHR 386 mužjak više od trećine tijela Boni slika
majka: BHRB 0000394 ženka više od trećine tijela Zana slika
BHR 1043 mužjak manje od trećine tijela Riko slika
BHR 1041 mužjak Ruto slika
BHR 1046 ženka Rajna - Azra
BHR 1045 ženka Rita

27.05.2010.
otac: BHRB 0000553 mužjak Ruto
majka: BHR 735 ženka više od trećine tijela Culpa slika
BHR 1048 ženka manje od trećine tijela Randa slika

14.05.2010.
otac: BHRB 0000478 mužjak Grivalj
majka: BHRB 0000550 ženka manje od trećine tijela Drača slika
BHR 1051 mužjak više od trećine tijela Loki slika

23.10.2009.
otac: BHRB 21375 mužjak Ank od Salkića slika
majka: BHR 735 ženka više od trećine tijela Culpa slika
BHR 976 mužjak Kalispel
BHR 977 mužjak manje od trećine tijela Kasilof slika
BHR 975 mužjak Kutul slika

03.05.2009.
otac: HUR 41893 (BHUR 23352) mužjak više od trećine tijela CH-HR Schulz slika
majka: BHRB 0000481 ženka plašt Mona slika
BHR 901 mužjak Galium verum
BHR 898 mužjak plašt Garrulus glandarius
BHR 900 mužjak Geranium robertianum slika
BHR 899 mužjak Gyps fulvus
BHR 902 ženka plašt Galerida cristata
BHR 904 ženka manje od trećine tijela Genista tinctoria slika
BHR 903 ženka plašt Gentiana dinarica
BHR 905 ženka Gentiana lutea

22.04.2009.
otac: HUR 41893 (BHUR 23352) mužjak više od trećine tijela CH-HR Schulz slika
majka: BHRB 0000394 ženka više od trećine tijela Zana slika
HUR 41885 mužjak više od trećine tijela Ixil slika
HUR 41886 mužjak manje od trećine tijela Ipai slika
HUR 41887 ženka više od trećine tijela Imala slika
HUR 41888 ženka manje od trećine tijela Inka slika

26.10.2008.
otac: HR 10076 mužjak manje od trećine tijela Gord slika
majka: BHR 171 ženka više od trećine tijela CH-BIH Tina od fra Petra slika
BHR 844 mužjak Ubangi slika
BHR 843 mužjak Uran slika
BHR 845 ženka Umbra slika
BHR 846 ženka Usura slika

12.09.2008.
otac: BHUR 22212 mužjak manje od trećine tijela CH-BiH Faraon slika
majka: BHRB 0000394 ženka više od trećine tijela Zana slika
BHR 834 mužjak Lido
BHR 835 ženka Landra slika
BHR 837 ženka manje od trećine tijela Latria slika
BHR 836 ženka manje od trećine tijela Lenia slika
BHR 838 ženka Liva slika
HUR 41896 (BHR 833) mužjak manje od trećine tijela CHM-HR, CH-HR, CH-SLO, CH-A Lemi slika
HUR 41897 (BHR 832) mužjak manje od trećine tijela Luso slika

11.08.2008.
otac: BHR 471 mužjak manje od trećine tijela Šaro slika
majka: BHRB 0000442 ženka Lenia slika
BHRB 0000570 mužjak Šaro

18.07.2008.
otac: BHRB 0000448 mužjak plašt Grivo slika
majka: BHR 79 ženka više od trećine tijela Amba slika
BHUR 811 mužjak Reks
BHUR 813 mužjak manje od trećine tijela Reni slika
BHUR 814 mužjak Romo slika
BHUR 812 mužjak Ronko slika
BHUR 817 ženka plašt Rana slika
BHUR 816 ženka plašt Rina slika
BHUR 815 ženka Ronka

05.05.2008.
otac: BHR 640 mužjak Kan slika
majka: BHRB 351 ženka Lana slika
BHUR 785 mužjak Malićan
BHUR 786 ženka Mala

24.04.2008.
otac: BHR 786 mužjak manje od trećine tijela Panter slika
majka: BHR 736 ženka Tina
BHUR 807 mužjak Vali
BHUR 808 mužjak Vili
BHUR 810 ženka manje od trećine tijela Vana slika
HUR 41894 (BHUR 809) ženka manje od trećine tijela Vita slika

19.03.2008.
otac: BHRB 0000389 mužjak Medo slika
majka: BHRB 0000442 ženka Lenia slika
BHR 755 mužjak manje od trećine tijela Uriah slika
BHR 756 mužjak više od trećine tijela Utilis slika
BHR 757 ženka Umbra slika

20.10.2007.
otac: HUR 40227 mužjak više od trećine tijela Cezar slika
majka: BHRB 0000394 ženka više od trećine tijela Zana slika
BHR 733 mužjak više od trećine tijela Certus slika
BHR 734 mužjak Credo
BHR 736 ženka više od trećine tijela Calma slika
BHR 737 ženka više od trećine tijela Calumnia slika
BHR 735 ženka više od trećine tijela Culpa slika

15.10.2007.
otac: BHR 170 mužjak više od trećine tijela Tin od fra Petra slika
majka: BHRB 0000345 ženka više od trećine tijela Čala slika
BHR 730 mužjak Angus
BHR 728 mužjak manje od trećine tijela Ankas slika
BHR 729 mužjak Arni slika
BHR 732 ženka Ambra
BHR 731 ženka Anima

19.08.2007.
otac: HUR 40683 mužjak manje od trećine tijela Bili slika
majka: BHR 171 ženka više od trećine tijela CH-BIH Tina od fra Petra slika
BHR 963 mužjak manje od trećine tijela Kikaš slika
BHR 964 mužjak manje od trećine tijela Kipo slika
BHR 965 mužjak manje od trećine tijela Kuki - Car slika
BHR 962 ženka manje od trećine tijela Karma slika
BHR 960 ženka manje od trećine tijela Kosa slika
HUR 41789 (BHR 961) ženka manje od trećine tijela CHM-HR, CH-HR, CH-SLO, CHV-HR Koma slika

04.06.2007.
otac: BHRB 0000272 mužjak manje od trećine tijela Šaro slika
majka: BHRB 0000382 ženka manje od trećine tijela Tina slika
BHR 915 mužjak više od trećine tijela Uncut slika
BHR 916 mužjak više od trećine tijela Urban slika
BHR 917 mužjak manje od trećine tijela Uskok
BHR 918 mužjak manje od trećine tijela Uzi
BHR 914 ženka manje od trećine tijela Ura
BHRB 913 ženka više od trećine tijela Ursa slika

17.11.2006.
otac: BHRB 0000336 mužjak više od trećine tijela CH-BIH Vran slika
majka: BHRB 0000345 ženka više od trećine tijela Čala slika
BHR 784 ženka više od trećine tijela Lonja slika
BHR 783 ženka više od trećine tijela Luna slika

17.11.2006.
otac: BHR 471 mužjak manje od trećine tijela Šaro slika
majka: BHRB 0000394 ženka više od trećine tijela Zana slika
BHR 786 mužjak manje od trećine tijela Panter slika
BHR 787 mužjak Po
BHR 785 mužjak više od trećine tijela Princ slika
BHR 788 ženka manje od trećine tijela JCH-BIH Puma slika

17.11.2006.
otac: BHR 479 mužjak plašt Aron slika
majka: BHRB 0000382 ženka manje od trećine tijela Tina slika
BHR 781 mužjak Gegan
BHR 780 mužjak Gnu
BHR 782 ženka Gala

15.05.2006.
otac: BHR 363 mužjak Maks slika
majka: BHR 7 ženka Bucka
BHRB 0000550 ženka manje od trećine tijela Drača slika

18.04.2006.
otac: BHRB 0000353 mužjak manje od trećine tijela Šarov slika
majka: BHRB 0000382 ženka manje od trećine tijela Tina slika
BHR 670 mužjak više od trećine tijela Jokaš slika

03.04.2006.
otac: BHRB 0000353 mužjak manje od trećine tijela Šarov slika
majka: BHRB 0000345 ženka više od trećine tijela Čala slika
BHR 665 mužjak manje od trećine tijela Kikaš slika
BHR 666 mužjak manje od trećine tijela Kimbo slika
BHR 669 ženka više od trećine tijela Kali slika
BHR 668 ženka manje od trećine tijela Kanita slika
HUR 41669 (BHR 667) ženka više od trećine tijela CHM-HR, CH-HR Kanga slika

28.12.2005.
otac: BHR 20839 mužjak Lando od Haračića slika
majka: BHRB 351 ženka Lana slika
BHR 737 ženka Tara
BHR 736 ženka Tina

19.10.2005.
otac: BHRB 0000356 mužjak više od trećine tijela CH-BIH Roni slika
majka: HUR 40740 ženka plašt Bonna Hrvatsko Blago slika
BHR 640 mužjak Kan slika
BHR 641 mužjak Kikaš

19.09.2005.
otac: BHRB 0000330 mužjak više od trećine tijela CH-BIH Cuni slika
majka: BHRB 0000346 ženka više od trećine tijela Linda slika
BHR 596 ženka manje od trećine tijela Samba slika

25.06.2005.
otac: BHRB 0000353 mužjak manje od trećine tijela Šarov slika
majka: BHR 171 ženka više od trećine tijela CH-BIH Tina od fra Petra slika
BHR 603 mužjak manje od trećine tijela Tigar slika
BHR 604 mužjak Toro
BHR 607 ženka manje od trećine tijela Tama slika
BHR 605 ženka Tigra
BHR 606 ženka više od trećine tijela Tora slika

18.02.2005.
otac: BHRB 0000356 mužjak više od trećine tijela CH-BIH Roni slika
majka: BHRB 0000345 ženka više od trećine tijela Čala slika
BHRB 0000578 mužjak više od trećine tijela Zulu slika
BHRB 0000394 ženka više od trećine tijela Zana slika

10.12.2004.
otac: HUR 40264 mužjak manje od trećine tijela Ken King-Tor Croatia slika
majka: BHRB 0000344 ženka Dona-Linda slika
HUR 41585 (BHR 503) ženka Boa

25.04.2004.
otac: BHRB 0000330 mužjak više od trećine tijela CH-BIH Cuni slika
majka: HUR 40740 ženka plašt Bonna Hrvatsko Blago slika
BHR 346 mužjak Smoki
BHR 345 mužjak Soko
BHR 347 mužjak plašt Suri slika

06.04.2004.
otac: BHRB 0000330 mužjak više od trećine tijela CH-BIH Cuni slika
majka: HUR 40679 ženka više od trećine tijela Arca Hrvatsko blago slika
BHR 351 mužjak Panter
BHUR 352 mužjak manje od trećine tijela Po slika
BHR 353 ženka Puma slika

06.02.2004.
otac: BHRB 0000355 mužjak manje od trećine tijela Rundo slika
majka: BHRB 0000345 ženka više od trećine tijela Čala slika
BHRB 0000358 mužjak Rundo-Roki slika
BHRB 0000383 ženka Targa slika

26.09.2003.
otac: BHRB 0000330 mužjak više od trećine tijela CH-BIH Cuni slika
majka: HUR 40679 ženka više od trećine tijela Arca Hrvatsko blago slika
BHR 307 ženka Ciga
BHR 306 ženka Cuna

24.07.2003.
otac: HUR 40387 mužjak manje od trećine tijela CH-HR, CH-BiH; CHM-HR, CHM-BiH Tarzan od Tomislavgrada slika
majka: HUR 40740 ženka plašt Bonna Hrvatsko Blago slika
BHUR 239 mužjak Lav
BHUR 240 mužjak plašt Liso
BHUR 243 mužjak više od trećine tijela Lord slika
BHUR 244 ženka plašt Lisa slika
BHUR 245 ženka Luna
HUR 41237 (BHUR 246) ženka manje od trećine tijela Lanča slika
HUR 41245 (BHUR 242) mužjak plašt Lari slika
HUR 42010 (BHUR 247) ženka manje od trećine tijela Lasa slika
HUR 42011 (BHUR 241) mužjak Lun slika

06.01.2003.
otac: BHUR 20676 mužjak Dren Šaro
majka: HUR 40740 ženka plašt Bonna Hrvatsko Blago slika
BHR 138 mužjak Maks
BHR 136 mužjak Medi
BHR 139 mužjak Miki
BHR 140 mužjak Mor
BHR 137 mužjak plašt Mrki
BHR 141 ženka Manča
BHR 142 ženka Mega

19.05.2002.
otac: BHUR 20522 mužjak Soko slika
majka: HUR 40491 ženka Ada slika
BHUR 20 mužjak Kapo - Careful before dawn
BHUR 21 mužjak Kod - Nightmare for Wolfs
BHUR 22 mužjak Kuki – In love with herd
BHUR 23 ženka Kaba – Silence in the night
HUR 42025 (BHR 19) mužjak više od trećine tijela Kan - Killer Wolfs slika

20.10.2001.
otac: HUR 40078 mužjak Roki
majka: HUR 40491 ženka Ada slika
BHR 13 mužjak manje od trećine tijela Boni slika
BHR 10 mužjak više od trećine tijela Bos slika
BHR 11 mužjak manje od trećine tijela Brnjo
BHR 14 ženka više od trećine tijela Biza
HUR 40981 (BHR 12) mužjak Ben

18.06.2001.
otac: neupisan mužjak manje od trećine tijela Šarov slika
majka: neupisana ženka manje od trećine tijela Šara slika
BHRB 0000353 mužjak manje od trećine tijela Šarov slika

otac: BHUR 22212 mužjak manje od trećine tijela CH-BiH Faraon slika
majka: BHR 171 ženka više od trećine tijela CH-BIH Tina od fra Petra slika
mužjak Tile

moje fotografije:

slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika

natrag povratak