Perica Jukić

uzgajivačnica Žepački

moji psi:

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   otac   majka 
BHR 145 Šira slika ženka više od trećine tijela 20.07.2001. 2 Tin Ella King-Tor...
BHRB 22264 Gora ženka 03.09.2005. 1 Dren Šaro Ara od Meljan...
BHRB 22446 Doki Plehan slika mužjak 09.04.2006. 4 A Ron Arda
BHRB 0000550 Drača slika ženka manje od trećine tijela 15.05.2006. 2 Maks Bucka
BHRB 23004 Albi slika mužjak 16.09.2007. Hadi Mikica
BHRB 23008 Anda slika ženka manje od trećine tijela 16.09.2007. 4 Hadi Mikica
BHR 861 Gama slika ženka 02.02.2008. 2 Hadi Gora
BHR 858 Lara slika ženka više od trećine tijela 10.04.2008. A Soko Šira
BHR 857 Lili slika ženka manje od trećine tijela 10.04.2008. 1 A Soko Šira
BHUR 780 Bolero slika mužjak više od trećine tijela 21.05.2008. 5 B Sokol Tora
BHRB 0000521 Tina slika ženka manje od trećine tijela 05.03.2009. Sokol Alpa
HUR 41885 Ixil slika mužjak više od trećine tijela 22.04.2009. Schulz Zana
BHR 924 Tatra slika ženka manje od trećine tijela 03.06.2009. Vran Šara
BHRB 1037 Dajo slika mužjak 06.06.2010. Bolero Anda
BHRB 1031 Duda slika ženka 06.06.2010. 1 Bolero Anda
BHR 1125 Joha Duvanjska baština slika ženka manje od trećine tijela 10.10.2010. 1 Maršal Cvita
BHR 1278 Hera ženka 26.01.2012. 1 Zulu Anda
BHR 1803 Novak mužjak 05.05.2013. Maršal Hera
BHR 1837 Njapa slika ženka manje od trećine tijela 16.08.2013. C Bolero Anda
BHR 1838 Obris mužjak 01.09.2013. 1 Bolero Joha Duvanjsk...
BHR 1840 Odra ženka 01.09.2013. A Bolero Joha Duvanjsk...
BHR 1918 Tik Žepački ženka 01.01.2015. Obris Igra
Igra ženka 1 Tile Drača

moj uzgoj:

01.01.2015. ŽEPAČKI
otac: BHR 1838 mužjak Obris
majka: ženka Igra
BHR 1922 ženka Taka Žepačka
BHR 1918 ženka Tik Žepački

01.09.2013.
otac: BHUR 780 mužjak više od trećine tijela Bolero slika
majka: BHR 1125 ženka manje od trećine tijela Joha Duvanjska baština slika
BHR 1838 mužjak Obris
BHR 1841 ženka manje od trećine tijela Obla slika
BHR 1840 ženka Odra

16.08.2013.
otac: BHUR 780 mužjak više od trećine tijela Bolero slika
majka: BHRB 23008 ženka manje od trećine tijela Anda slika
BHR 1837 ženka manje od trećine tijela Njapa slika

05.05.2013.
otac: BHR 869 mužjak više od trećine tijela Maršal slika
majka: BHR 1278 ženka Hera
BHR 1803 mužjak Novak
HR 11036 (BHR 1804) mužjak manje od trećine tijela Nole slika
HR 11462 (BHR 1802) ženka Norijada slika

01.05.2013.
otac: BHR 869 mužjak više od trećine tijela Maršal slika
majka: BHRB 1031 ženka Duda slika
BHR 1796 ženka više od trećine tijela Malena slika

22.04.2013.
otac: BHR 869 mužjak više od trećine tijela Maršal slika
majka: BHR 1128 ženka manje od trećine tijela Energija slika
HR 11025 (BHR 1792) ženka više od trećine tijela Legija slika

26.01.2012.
otac: BHRB 0000578 mužjak više od trećine tijela Zulu slika
majka: BHRB 23008 ženka manje od trećine tijela Anda slika
BHR 1280 ženka manje od trećine tijela Hara slika
BHR 1278 ženka Hera

02.11.2011.
otac: BHR 31927 mužjak Al Rambo
majka: BHR 857 ženka manje od trećine tijela Lili slika
BHR 1256 ženka Lisa

29.11.2010.
otac: BHRB0000574 mužjak manje od trećine tijela Repko slika
majka: BHR 925 ženka manje od trećine tijela Tara slika
BHR 1128 ženka manje od trećine tijela Energija slika

06.06.2010.
otac: BHUR 780 mužjak više od trećine tijela Bolero slika
majka: BHRB 23008 ženka manje od trećine tijela Anda slika
BHRB 1033 mužjak Dado slika
BHRB 1037 mužjak Dajo slika
BHRB 1039 mužjak Dedo slika
BHRB 1036 mužjak Duko slika
BHRB 1038 mužjak Dulo slika
BHRB 1034 mužjak Dundo slika
BHRB 10332 ženka Dika slika
BHRB 1031 ženka Duda slika

29.03.2010.
otac: BHRB 22446 mužjak Doki Plehan slika
majka: BHR 861 ženka Gama slika
BHR 1017 ženka manje od trećine tijela Ceca slika
BHR 1018 ženka manje od trećine tijela Cica slika

18.08.2009.
otac: BHRB 22446 mužjak Doki Plehan slika
majka: BHR 861 ženka Gama slika
BHRB 910 mužjak više od trećine tijela Lux slika

02.02.2009.
otac: BHRB 22446 mužjak Doki Plehan slika
majka: BHRB 23008 ženka manje od trećine tijela Anda slika
BHRB 886 mužjak više od trećine tijela Medo-Maki slika

10.04.2008.
otac: BHRB 21418 mužjak više od trećine tijela Soko slika
majka: BHR 145 ženka više od trećine tijela Šira slika
BHR 856 mužjak Lord slika
BHR 858 ženka više od trećine tijela Lara slika
BHR 857 ženka manje od trećine tijela Lili slika

02.02.2008.
otac: BHUR 22069 mužjak Hadi
majka: BHRB 22264 ženka Gora
BHR 859 mužjak Golijat slika
BHR 860 mužjak Gori slika
BHR 861 ženka Gama slika

otac: mužjak Tile
majka: BHRB 0000550 ženka manje od trećine tijela Drača slika
ženka Igra

moje fotografije:

slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika

natrag povratak