Šandor Horvath

moji psi:

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   otac   majka 
HUR 40143 Bea ženka više od trećine tijela 04.06.1997. 2 D Ares Rina
HUR 40153 Kupina ženka više od trećine tijela 08.06.1997. 4 A Medi Arna
HUR 40456 Leda ženka manje od trećine tijela 27.10.1999. 2 A Cit-Ron King-... Kupina
HUR 40699 Jagoda ženka više od trećine tijela 04.12.2000. 1 A Bingo Zagreba... Kupina

moj uzgoj:

18.01.2005.
otac: HUR 40792 mužjak više od trećine tijela Udo slika
majka: HUR 40153 ženka više od trećine tijela Kupina
HUR 41406 mužjak Bundaš
HUR 41407 mužjak više od trećine tijela Brko slika
HUR 41408 mužjak Bumbar
HUR 41409 mužjak Bistri
HUR 41410 mužjak manje od trećine tijela Brzi slika
HUR 41411 mužjak Bjelkan
HUR 41412 ženka više od trećine tijela Breza
HUR 41413 ženka Breskva

25.10.2003.
otac: HUR 40792 mužjak više od trećine tijela Udo slika
majka: HUR 40153 ženka više od trećine tijela Kupina
HUR 42040 mužjak Kron slika
HUR 42041 mužjak Kal slika
HUR 42042 mužjak Kralj
HUR 42043 ženka Kruška
HUR 42044 ženka Kruna
HUR 42045 ženka Kuna

18.10.2003.
otac: HUR 40031 mužjak više od trećine tijela Sole Sokolov slika
majka: HUR 40699 ženka više od trećine tijela Jagoda
HUR 42034 mužjak više od trećine tijela Eldar slika
HUR 42035 mužjak Eros
HUR 42036 mužjak Ero
HUR 42037 ženka više od trećine tijela CH-HR, CHV-HR Erika slika
HUR 42038 ženka više od trećine tijela Eta slika
HUR 42039 ženka plašt Eva slika

11.10.2003.
otac: HUR 40397 mužjak manje od trećine tijela CH-HR Kon Zagrebački biseri slika
majka: HUR 40456 ženka manje od trećine tijela Leda
HUR 42026 mužjak Arni
HUR 42027 mužjak Aldo
HUR 42028 ženka manje od trećine tijela Alba
HUR 42029 ženka Ajda slika
HUR 42030 ženka Azra
HUR 42031 ženka manje od trećine tijela Asta slika
HUR 42032 ženka Arma
HUR 42033 ženka manje od trećine tijela Anka

12.12.2001.
otac: HUR 40062 mužjak manje od trećine tijela CH-HR , CHM-HR, CH-BiH Bingo Zagrebački biseri slika
majka: HUR 40456 ženka manje od trećine tijela Leda
HUR 40925 mužjak manje od trećine tijela Vili
HUR 40926 mužjak više od trećine tijela Viktor slika
HUR 40927 mužjak više od trećine tijela Vuk
HUR 40928 mužjak više od trećine tijela Val slika
HUR 40929 ženka više od trećine tijela Vrba
HUR 40930 ženka više od trećine tijela Višnja

17.05.2001.
otac: HUR 40137 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR , CH-HR Cit-Ron King-Tor Croatia slika
majka: HUR 40143 ženka više od trećine tijela Bea
HUR 40792 mužjak više od trećine tijela Udo slika
HUR 40793 mužjak Ubi
HUR 40794 ženka Urna
HUR 40795 ženka manje od trećine tijela Ula
HUR 40796 ženka Ursa
HUR 40797 ženka Uta
HUR 40798 ženka Una
HUR 40799 ženka Ura
HUR 40800 ženka manje od trećine tijela Unda slika

04.12.2000.
otac: HUR 40062 mužjak manje od trećine tijela CH-HR , CHM-HR, CH-BiH Bingo Zagrebački biseri slika
majka: HUR 40153 ženka više od trećine tijela Kupina
HUR 40695 mužjak Javor
HUR 40696 mužjak Jasen
HUR 40697 mužjak Jasmin
HUR 40698 mužjak Jablan
HUR 40699 ženka više od trećine tijela Jagoda
HUR 40700 ženka Jabuka

27.10.1999.
otac: HUR 40137 mužjak manje od trećine tijela CHM-HR , CH-HR Cit-Ron King-Tor Croatia slika
majka: HUR 40153 ženka više od trećine tijela Kupina
HUR 40452 mužjak Ledo
HUR 40453 mužjak Lir
HUR 40454 mužjak Lav
HUR 40455 mužjak List
HUR 40456 ženka manje od trećine tijela Leda
HUR 40457 ženka više od trećine tijela Latica slika
HUR 40458 ženka Lida slika
HUR 40459 ženka Lasta
HUR 40460 ženka Lada
HUR 40461 ženka manje od trećine tijela Lira
HUR 40462 ženka Lipa

17.10.1999.
otac: HUR 40045 mužjak više od trećine tijela CH-HR Aga slika
majka: HUR 40143 ženka više od trećine tijela Bea
HUR 40445 mužjak Mario
HUR 40446 mužjak Mrki
HUR 40447 mužjak Mraz
HUR 40448 mužjak Merlin
HUR 40449 ženka Mirta
HUR 40450 ženka Murva
HUR 40451 ženka Morana

natrag povratak