Dalibor Kelemenić

uzgajivačnica Assertor Unicus

moji psi:

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   otac   majka 
HR 10207 Mery Cro U Can slika ženka više od trećine tijela 02.04.2007. 2 A Zoro Astra Cro U Can
HR 10473 CHM-HR, JCH-SLO Riko Boss Tor slika mužjak više od trećine tijela 03.07.2009. 4 A Attila Rina Ljupkovi...
HR 10665 CHM-HR Lela Boss-Tor slika ženka manje od trećine tijela 14.08.2010. D Attila Gina
HR 10964 Amaltheia Assertor Unicus slika ženka 22.11.2012. Riko Boss Tor Mery Cro U Can
HR 10967 Aura Assertor Unicus slika ženka 22.11.2012. Riko Boss Tor Mery Cro U Can
HR 10969 Apollo Amor Assertor Unicus slika mužjak 22.11.2012. Riko Boss Tor Mery Cro U Can
BHR 1788 Damia slika ženka manje od trećine tijela 18.03.2013. A Atos Janna Ljupkov...
HR 11158 Borax Assertor Unicus slika mužjak 04.05.2014. A Riko Boss Tor Luna
HR 11160 Boreas Assertor Unicus slika mužjak 04.05.2014. Riko Boss Tor Luna
HR 11163 Bellona Assertor Unicus slika ženka 04.05.2014. Riko Boss Tor Luna

moj uzgoj:

04.05.2014. ASSERTOR UNICUS
otac: HR 10473 mužjak više od trećine tijela CHM-HR, JCH-SLO Riko Boss Tor slika
majka: HUR 41672 ženka Luna slika
HR 11158 mužjak Borax Assertor Unicus slika
HR 11159 mužjak Bydis Babu Assertor Unicus slika
HR 11160 mužjak Boreas Assertor Unicus slika
HR 11161 ženka Baau Assertor Unicus slika
HR 11162 ženka Bassara Assertor Unicus slika
HR 11163 ženka Bellona Assertor Unicus slika
HR 11164 ženka Bona Dea Assertor Unicus slika
HR 11165 ženka Beroe Assertor Unicus slika
HR 11166 ženka Bromia Assertor Unicus slika

22.11.2012. ASSERTOR UNICUS
otac: HR 10473 mužjak više od trećine tijela CHM-HR, JCH-SLO Riko Boss Tor slika
majka: HR 10207 ženka više od trećine tijela Mery Cro U Can slika
HR 10963 ženka Astraia Assertor Unicus slika
HR 10964 ženka Amaltheia Assertor Unicus slika
HR 10965 ženka Aventia Assertor Unicus slika
HR 10966 ženka Aithra Assertor Unicus slika
HR 10967 ženka Aura Assertor Unicus slika
HR 10968 ženka Anaia Assertor Unicus slika
HR 10969 mužjak Apollo Amor Assertor Unicus slika

moje fotografije:

slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika

natrag povratak