Dino Haračić

uzgajivačnica Od Haračića

moji psi:

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjen   legala   HDsortiraj uzlazno   otac   majka 
BHUR 20716 Alfa ženka 26.12.2000. 3 Dark-Šarov Dona
BHUR 20761 Ara-Cura slika ženka 08.05.2000. 3 Šarov (Medo) Lajka
BHR 211 Arna slika ženka 04.03.2003. 2 Šaro Ara (Lisa)
BHR B 21843 Bronco-Felix od Haračića slika mužjak više od trećine tijela 30.10.2004. 1 Max Dona
BHRB 22001 Coly od Haračića slika ženka 04.03.2005. 5 Soko Sura
BHR 21121 Dita ženka 3 Miki Beta-Cura
BHUR 22005 Djinga od Haračića slika ženka manje od trećine tijela 11.03.2005. 1 Soko Ara-Cura
BHUR 20536 (BHR 550) Dona ženka 28.02.1998. 7 Begi-Kuki Noa-Žutača
BHUR 22212 CH-BiH Faraon slika mužjak manje od trećine tijela 14.08.2005. 10 Hektor Figa
BHUR 21070 Lina ženka 30.07.2001. 1 Šargo Dona
BHRB 22633 Luna III od Haračića slika ženka 05.05.2006. 2 Soko Dita
HUR 41994 Madonna Boss-Tor slika ženka manje od trećine tijela 07.01.2012. Schulz Bena Boss Tor
BHRB 22389 Monalita III od Haračića slika ženka 09.02.2006. Soko Ara-Cura
BHR 23687 Noa IV od Haračića ženka 19.04.2010. 1 Zulu Coly od Haračića
BHRB 20505 Rina slika ženka 14.07.1998. 1 Begi-Kuki Gara
neupisana Sisi ženka 1
BHUR 21496 Soko slika mužjak 18.03.2003. 8 Max Stela
BHUR 21503 Sura slika ženka 18.03.2003. 4 Max Stela
BHR B 22744 Tinn III od Haračića slika mužjak manje od trećine tijela 30.03.2007. 1 Bronco-Felix ... Zana od Haračića
BHR 20003 Vona III od Haračića slika ženka 08.09.2007. 2 Faraon Coly od Haračića
BHRB 23020 Zola od Haračića ženka 30.09.2007. Faraon Sura

moj uzgoj:

18.07.2012. OD HARAČIĆA
otac: BHR 20100 mužjak Lav IV od Haračića
majka: BHR 23687 ženka Noa IV od Haračića
BHR 20281 mužjak manje od trećine tijela Vlašić od Haračića slika

20.10.2011. OD HARAČIĆA
otac: BHR 22746 mužjak Tardo III od Haračića
majka: BHR 20003 ženka Vona III od Haračića slika
BHR 20218 mužjak Sheik od Haračića

26.03.2011. OD HARAČIĆA
otac: BHR 104 mužjak više od trećine tijela CH-BiH Roni slika
majka: BHRB 22001 ženka Coly od Haračića slika
BHR 23843 mužjak Roki Junior od Haračića

08.07.2010. OD HARAČIĆA
otac: BHR B 22744 mužjak manje od trećine tijela Tinn III od Haračića slika
majka: BHR 20003 ženka Vona III od Haračića slika
BHR 20164 mužjak Pando od Haračića slika
BHR 20165 mužjak Panter od Haračića slika
BHR 20163 mužjak Princ Vlašića od Haračića slika
BHR 20166 ženka Panda IV od Haračića

26.04.2010. OD HARAČIĆA
otac: BHRB 20773 mužjak Zulu
majka: BHRB 22633 ženka Luna III od Haračića slika
BHR 23692 mužjak Orga od Haračića
BHR 23693 mužjak Orkan od Haračića
BHR 23695 ženka Orka od Haračića
BHR 23694 ženka Orna od Haračića

19.04.2010. OD HARAČIĆA
otac: BHRB 20773 mužjak Zulu
majka: BHRB 22001 ženka Coly od Haračića slika
BHR 23685 mužjak Nando od Haračića
BHR 23686 mužjak Neron od Haračića
BHR 23689 ženka Naia od Haračića
BHR 23688 ženka Negra od Haračića
BHR 23691 ženka Nika od Haračića
BHR 23690 ženka Nikita od Haračića
BHR 23687 ženka Noa IV od Haračića

17.01.2010. OD HARAČIĆA
otac: BHR 20007 mužjak Ungo III od Haračića
majka: HR 10337 (BHR 21030) ženka više od trećine tijela Brina Boss Tor slika
BHR 20118 mužjak manje od trećine tijela Mike od Haračića slika
BHR 20119 mužjak manje od trećine tijela Mrga od Haračića slika
BHR 20120 ženka manje od trećine tijela Monalita od Haračića slika
BHR 20121 ženka manje od trećine tijela Munja od Haračića slika

27.10.2009. OD HARAČIĆA
otac: BHUR 22212 mužjak manje od trećine tijela CH-BiH Faraon slika
majka: BHRB 22633 ženka Luna III od Haračića slika
BHR 20100 mužjak Lav IV od Haračića

03.10.2008. OD HARAČIĆA
otac: BHUR 22212 mužjak manje od trećine tijela CH-BiH Faraon slika
majka: BHRB 21719 ženka Zana od Haračića slika
BHRB 23303 ženka Djinga IV od Haračića slika

28.09.2008. OD HARAČIĆA
otac: BHUR 22212 mužjak manje od trećine tijela CH-BiH Faraon slika
majka: BHRB 22001 ženka Coly od Haračića slika
BHR 20026 mužjak manje od trećine tijela Cezar IV od Haračića slika
BHR 20027 mužjak Condor IV od Haračića slika
BHR 20028 ženka Coly IV od Haračića slika

16.01.2008. OD HARAČIĆA
otac: BHUR 21496 mužjak Soko slika
majka: BHRB 22142 ženka Sisi
BHRB 230963 mužjak Soni Aga od Haračića

16.01.2008.
otac: BHUR 21496 mužjak Soko slika
majka: neupisana ženka Sisi
BHRB 23093 mužjak Arčibald IV od Haračića
BHRB 23092 mužjak Aron IV od Haračića

30.09.2007. OD HARAČIĆA
otac: BHUR 22212 mužjak manje od trećine tijela CH-BiH Faraon slika
majka: BHUR 21503 ženka Sura slika
BHRB 23020 ženka Zola od Haračića

08.09.2007. OD HARAČIĆA
otac: BHUR 22212 mužjak manje od trećine tijela CH-BiH Faraon slika
majka: BHRB 22001 ženka Coly od Haračića slika
BHR 20000 mužjak Vondo III od Haračića
BHR 20003 ženka Vona III od Haračića slika

20.08.2007. OD HARAČIĆA
otac: BHUR 22212 mužjak manje od trećine tijela CH-BiH Faraon slika
majka: BHUR 22005 ženka manje od trećine tijela Djinga od Haračića slika
BHR 20007 mužjak Ungo III od Haračića

30.03.2007. OD HARAČIĆA
otac: BHR B 21843 mužjak više od trećine tijela Bronco-Felix od Haračića slika
majka: BHRB 21719 ženka Zana od Haračića slika
BHR 22746 mužjak Tardo III od Haračića
BHR B 22744 mužjak manje od trećine tijela Tinn III od Haračića slika

24.12.2006. OD HARAČIĆA
otac: HUR 40760 mužjak više od trećine tijela CH-HR Rik Tornjaci slika
majka: BHRB 22001 ženka Coly od Haračića slika
BHRB 20282 ženka Salyu III od Haračića
HR 10150 mužjak CHM-HR, CH-HR Stam III od Haračića slika

25.08.2006. OD HARAČIĆA
otac: BHUR 21496 mužjak Soko slika
majka: BHRB 21719 ženka Zana od Haračića slika
ženka Ronda III od Haračića

14.08.2006.
otac: BHUR 21496 mužjak Soko slika
majka: BHUR 20761 ženka Ara-Cura slika
BHUR 22568 ženka Pusha III od Haračića

05.05.2006. OD HARAČIĆA
otac: BHUR 21496 mužjak Soko slika
majka: BHR 21121 ženka Dita
BHRB 22633 ženka Luna III od Haračića slika

26.03.2006.
otac: BHUR 22355 mužjak Grivo slika
majka: BHUR 21503 ženka Sura slika
BHUR 22410 mužjak Obi
BHUR 22408 mužjak Odisej
BHUR 22412 mužjak Olno
BHUR 22416 mužjak Ondo
BHUR 22409 mužjak Ord
BHUR 22415 mužjak Ordon
BHUR 22411 mužjak Ori
BHUR 22414 mužjak Orirdo
BHUR 22407 mužjak Orkan
BHUR 22417 ženka Obrna III
BHUR 22413 ženka Orga

09.02.2006. OD HARAČIĆA
otac: BHUR 21496 mužjak Soko slika
majka: BHUR 20761 ženka Ara-Cura slika
BHRB 22389 ženka Monalita III od Haračića slika

08.01.2006. OD HARAČIĆA
otac: BHR 20749 mužjak Astor od Meljančića slika
majka: BHRB 21719 ženka Zana od Haračića slika
HR 10227 (BHRB 20173) mužjak više od trećine tijela Lion III od Haračića slika

16.09.2005. OD HARAČIĆA
otac: BHR 104 mužjak više od trećine tijela CH-BiH Roni slika
majka: BHUR 21503 ženka Sura slika
BHRB 22256 mužjak Joly od Haračića

04.06.2005. OD HARAČIĆA
otac: BHUR 21496 mužjak Soko slika
majka: BHUR 20932 ženka Bobita
BHR 22086 mužjak više od trećine tijela Hondo od Haračića slika

11.03.2005. OD HARAČIĆA
otac: BHUR 21496 mužjak Soko slika
majka: BHUR 20761 ženka Ara-Cura slika
BHUR 22005 ženka manje od trećine tijela Djinga od Haračića slika

04.03.2005. OD HARAČIĆA
otac: BHRB 21418 mužjak više od trećine tijela Soko slika
majka: BHUR 21503 ženka Sura slika
BHRB 22001 ženka Coly od Haračića slika

30.10.2004. OD HARAČIĆA
otac: BHRB 20539 mužjak Max
majka: BHUR 20536 (BHR 550) ženka Dona
BHR B 21843 mužjak više od trećine tijela Bronco-Felix od Haračića slika

13.06.2004. OD HARAČIĆA
otac: BHRB 20915 mužjak Chico
majka: BHRB 20505 ženka Rina slika
BHRB 21719 ženka Zana od Haračića slika

10.08.2003.
otac: BHRB 20539 mužjak Max
majka: BHUR 20716 ženka Alfa
BHR 20918 mužjak Rambo
BHR 20921 mužjak Riki
BHR 20920 mužjak Riks
BHR 20919 mužjak Rile
BHR 20916 mužjak Rondo
BHR 20917 mužjak Ruli

24.06.2003. OD HARAČIĆA
otac: BHR 21190 mužjak Sultan slika
majka: BHUR 20536 (BHR 550) ženka Dona
BHUR 20888 mužjak Pando od Haračića
BHUR 20891 mužjak Pirson od Haračića
BHUR 20889 mužjak Princ od Haračića
BHUR 20890 mužjak Prondo od Haračića
BHUR 20892 ženka Princes od Haračića
HUR 41264 (BHUR 20893) ženka više od trećine tijela Panda od Haračića

20.06.2003.
otac: BHR 21190 mužjak Sultan slika
majka: BHUR 21070 ženka Lina
BHUR 20899 mužjak Old
BHUR 20897 mužjak Ondo
BHUR 20898 mužjak Orkan
BHUR 20900 ženka Orda

20.02.2003. OD HARAČIĆA
otac: BHR 21190 mužjak Sultan slika
majka: BHR 21121 ženka Dita
BHR 20839 mužjak Lando od Haračića slika

13.11.2002.
otac: BHR 21190 mužjak Sultan slika
majka: BHUR 20536 (BHR 550) ženka Dona
BHUR 21338 mužjak Jando
BHUR 21337 mužjak Jantar
BHUR 21339 mužjak Jinxy
BHUR 21336 mužjak Jordan
BHUR 21340 ženka Jinga-Dona

30.07.2001.
otac: BHUR 21046 mužjak Šargo
majka: BHUR 20536 (BHR 550) ženka Dona
BHUR 21070 ženka Lina

26.12.2000.
otac: BHUR 20531 mužjak Dark-Šarov
majka: BHUR 20536 (BHR 550) ženka Dona
BHUR 20714 mužjak Alf
BHUR 20712 mužjak Aron
BHUR 20713 mužjak Astor
BHUR 20715 ženka Aba
BHUR 20718 ženka Ada
BHUR 20716 ženka Alfa
BHUR 20717 ženka Atila

1999.
otac: BHUR 20645 mužjak Šargo
majka: BHUR 20536 (BHR 550) ženka Dona
BHUR 21030 mužjak Bilov

otac: BHUR 20935 mužjak Roki (Tango)
majka: BHR 21121 ženka Dita
BHRB 20940 mužjak Stand od Haračića

otac: BHR 21190 mužjak Sultan slika
majka: BHUR 20536 (BHR 550) ženka Dona
BHRB 21195 ženka Fina

moje fotografije:

slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika slika

natrag povratak