Vlado Mijić

moji psi:

 reg.broj  ch  ime   spol   oznake   oštenjensortiraj uzlazno   legala   HD   otac   majka 
BHUR 20534 Diva-Cura ženka 19.09.1998. 4 Car-Bobi Dona
BHRB 20711 Cuna ženka 07.03.2000. 5 Šargo Diva-Cura
BHRB 22107 Cuna I ženka 21.10.2001. 2 Max Cuna
BHRB 22157 Ceta slika ženka 23.07.2005. 1 Soko Cuna
BHUR 21105 Ceta ženka 1

moj uzgoj:

27.09.2009.
otac: BHUR 20713 mužjak Astor
majka: BHRB 22157 ženka Ceta slika
BHRB 23534 ženka Cana slika

27.03.2008.
otac: BHUR 21464 mužjak Ogi
majka: BHRB 22107 ženka Cuna I
BHRB 23149 mužjak Džeki

23.07.2005.
otac: BHRB 21418 mužjak više od trećine tijela Soko slika
majka: BHRB 20711 ženka Cuna
BHRB 22157 ženka Ceta slika

13.01.2005.
otac: BHRB 21418 mužjak više od trećine tijela Soko slika
majka: BHRB 22107 ženka Cuna I
BHRB 21913 mužjak Bak
BHRB 21914 mužjak Bari slika
BHRB 21915 mužjak Bond
BHRB 21916 mužjak Bono
BHRB 21917 ženka Brita

13.01.2005.
otac: BHRB 21418 mužjak više od trećine tijela Soko slika
majka: BHUR 21105 ženka Ceta
BHUR 21917 ženka Brita slika

27.10.2004.
otac: BHRB 21375 mužjak Ank od Salkića slika
majka: BHRB 20711 ženka Cuna
BHUR 21855 mužjak Remi
BHUR 21854 mužjak Rico
BHUR 21856 mužjak Rikos
BHUR 21857 mužjak Roki
BHUR 21858 ženka Rea

11.01.2004.
otac: HUR 40587 (BHUR 21327) mužjak više od trećine tijela Miki slika
majka: BHUR 20534 ženka Diva-Cura
BHRB 21661 ženka plašt Etna slika

14.03.2003.
otac: BHRB 20539 mužjak Max
majka: BHRB 20711 ženka Cuna
BHUR 21415 mužjak Daki slika

28.09.2002.
otac: BHRB 20539 mužjak Max
majka: BHRB 20711 ženka Cuna
BHRB 21318 mužjak Čampi

28.05.2002.
otac: HUR 40587 (BHUR 21327) mužjak više od trećine tijela Miki slika
majka: BHUR 20534 ženka Diva-Cura
BHUR 21248 mužjak Amor
BHUR 21249 mužjak Ari
BHR 21252 mužjak Aron-Beni
BHUR 21251 mužjak As
BHUR 21250 mužjak Atos
BHUR 21253 ženka Ala

21.10.2001.
otac: BHRB 20539 mužjak Max
majka: BHRB 20711 ženka Cuna
BHRB 22107 ženka Cuna I

25.08.2000.
otac: BHUR 20645 mužjak Šargo
majka: BHUR 20534 ženka Diva-Cura
BHR 21190 mužjak Sultan slika

07.03.2000.
otac: BHUR 20645 mužjak Šargo
majka: BHUR 20534 ženka Diva-Cura
BHUR 20705 mužjak Cuni-Aron
BHRB 20711 ženka Cuna

natrag povratak